Ćwiczenia z relacji

Piątek 15.08

Ćwiczenia z relacji do wyboru – godz. 14:30 – 16:30

Ćwiczenia z Wittgensteinem – “Gdyby lew umiał mówić, nie potrafilibyśmy go zrozumieć”?

Będziemy zastanawiać się nad intrygującą uwagą z ,,Dociekań filozoficznych” Ludwiga Wittgenstaina, w której stwierdza on, że ,,gdyby lew umiał mówić, nie potrafilibyśmy go zrozumieć”. Pomówimy o tym, jak w filozofii późnego Wittgensteina nici porozumienia językowego i sensu polegają na wspólnocie oraz stałości ,,sposobu życia”. ,,Mówienie jest częścią pewnej działalności, pewnego sposobu życia” do tego stopnia, że ,,wyobrazić sobie jakiś język, znaczy wyobrazić sobie pewien sposób życia”. Lew – nawet oswojony – ma całkowicie obcy dla nas sposób życia. Z podobnych względów nie moglibyśmy zrozumieć ludzi z plemienia, w którym w żaden sposób nie okazuje się uczuć. Czytając uwagi Wittgensteina z ,,Dociekań filozoficznych”, ,,Kartek” i ,,O pewności” zastanowimy się nad  reprezentowanym przez niego szczególnego rodzajem relatywizmu kulturowego, nad kruchością tego, co uważa za jedyny fundament porozumienia oraz nad konsekwencjami etycznymi i praktycznymi takiego stanowiska – w szczególności w kontekście wielokulturowości jak i np. naszych zobowiązań moralnych wobec zwierząt. 

dr Karolina Rychter – po studiach filozoficznych obroniła doktorat o znaczeniu literatury dla filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Jej obszar zainteresowań obejmuje współczesną filozofię anglosaską, nowe interpretację romantyzmu i prozę modernistyczną. Zajmuje się badaniem wzajemnych związków między filozofią a literaturą oraz szeroko pojętą filozofią kultury, również kulturowymi aspektami kulinariów.

Ćwiczenia z uważności sonicznej  

John Cage mieszkał w lesie, rozczytywał się w „Waldenie” Thoreau i kochał zbierać grzyby. Jakie nauki płyną z jego pasji dla muzyki eksperymentalnej, sztuki dźwięku oraz sound studies? Spróbujemy spojrzeć na przyrodę inaczej, wsłuchać się w nią uważniej, podążając ścieżkami praktyk głębokiego słuchania Pauline Oliveros, konceptualnych utworów Alvina Luciera oraz twórczości z kręgu Fluxusu. Struktura i improwizacja, uważność na otoczenie oraz na innego, dźwięk i ciało.

Antoni Michnik – doktorant w IS PAN, historyk kultury, performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC oraz Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności przy IKP UW. Współpracownik Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Od jesieni 2013 w redakcji magazynu „Glissando”.

Ćwiczenia z wielorakiego Ja

William James określił Ja jako „najbardziej tajemniczą zagadkę, z którą uporać powinna się psychologia” i choć od jego konstatacji dzieli nas ponad stuletni okres empirycznego i teoretycznego zainteresowania tym zagadnieniem, to wciąż pozostaje ono jednym z najbardziej tajemniczych i elektryzujących tematów współczesnej myśli psychologicznej.  Czym jest moje Ja? Czy Ja jest jednolite, a może wieloaspektowe (wielorakie), składające się z wielu aspektów, subosobowości? Jak różne teorie próbują opisać tę złożoną i dynamiczną strukturę poznawczą? Czy osobowość wieloraka może być ekstremalnym wariantem normalnej psychicznej organizacji w naszej kulturze i pokazywać nam, jak zbudowana jest ludzka psychika? Na te pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas Ćwiczeń z wielorakiego Ja. 

Duet Future Simple:  

Paulina Czapska – od ponad 10 lat wspiera osoby indywidualne i organizacje w poszerzaniu kompetencji zawodowych i osobistych. Ważna jest dla niej idea zrównoważonego aktywizmu. Jest autorką programów społeczno-kulturalnych i wieloletnią członkinią Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Ukończyła Szkołę Coachów przy Erickson International i Wszechnicy UJ oraz Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Roczny Kursu Terapii Gestalt dla Profesjonalistów oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). 

Anna Szapert – pracuje jako terapeutka, coach i trenerka. Jej doświadczenie obejmuje zarówno pracę indywidualną, jak i grupową w różnorodnych organizacjach. Jest językoznawczynią i kulturoznawczynią po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szereg szkoleń coachingowych i psychoterapeutycznych (m.in. certyfikat coacha MLC, szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Psychologii Procesu, Gestalt). Wspiera ludzi doświadczających kryzysów życiowych, niskiego poczucia własnej wartości, depresji i lęku. 

 

Sobota 17.08

Ćwiczenia z relacji do wyboru – godz. 14:30 – 16:30

Ćwiczenia z land artu Oskara Hansena  

Oskar Hansen całe życie snuł wizje. Chciał np. zmiany w doświadczaniu miast, albo możliwości dopasowywania architektury do siebie. Wierzył również, że inna dydaktyka jest możliwa. Z tego powodu nie narzucał studentom w jaki sposób mają wykonać powierzone przez siebie zadania. Skutek był taki, że w 1972 i w 1974 zrobili to poprzez wyjechanie z nim w plener, gdzie sięgnęli nie tylko po ideę gier plenerowych, ale również po zastany krajobraz. Tymczasem w tym samym roku – 1974 – Teresa Murak wykonała w Ubbeboda (Szwecja) pracę pt. “Rzeźba dla Ziemi”, która uchodzi za pierwszy land art na Kontynencie Europejskim. Czy dydaktykę Hansena da się połączyć z działalnością Murak, albo ogólniej z nurtem w sztuce, który polega na wychodzeniu w przyrodę, by tam za pomocą drobnych, bądź radykalnych, gestów, z dala od „świątyń sztuki”, przy użyciu zastanych elementów, tworzyć własne prace? I czy coś wartościowego mogłoby wyjść z takiego spotkania? Sprawdźmy to. Na warsztatach przeniesiemy dydaktykę Hansena w zupełnie nową sytuację – w przestrzeń kolonijną. Porozmawiamy o artystach, którzy byli zaangażowani w sztukę ziemi oraz poprzyglądamy się otaczającej nas przyrodzie. Na końcu zrobimy prawdziwe land art-y.

Agnieszka Szostakiewiczhistoryczka sztuki, performerka, specjalistka do spraw edukacji, edukatorka z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od ponad dwunastu lat związana z Zachętą Narodową Galerią Sztuki. Autorka warsztatów pt. “Elementarz Sztuki Współczesnej” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Prowadzi wykłady na kierunku sztuka mediów na warszawskiej ASP, oraz zajęcia na SWPS-ie. Współautorka wystawy „Leszno/Świerczewskiego/Solidarności” w Instytucie Awangardy, współtwórczyni Targów Młodej Sztuki Most. 

Ćwiczenia z obcymi z kosmosu

Ludzkość od dziesięcioleci czeka na przybyszy z kosmosu. Wielu jest przekonanych, że takie wizyty miały już miejsce; niektórzy twierdzą, że sami brali w nich udział. Inni zaobserwowali tylko znaki. Nie brak takich, którzy boją się przybycia obcych. Czy przylecą w pokojowych zamiarach? Czy grozi nam inwazja? Spotkanie polegać będzie na serii ćwiczeń przestrzennych, których celem będzie zaproszenie i powitanie obcych z kosmosu. Miejscem akcji będzie leśna polana, osłonięta przez drzewa od reszty terenu i dzięki temu idealna jako miejsce spotkania z nieznanymi istotami. Ćwiczenia będą miały charakter relacyjny: odbywać się będą albo w parach, albo w podgrupach, albo kolektywnie całą grupą, bez zadań indywidualnych, ponieważ za każdym razem chodzi o akty komunikacji. Obejmować będą m.in. gesty powitania i życzliwości, tworzenie i odczytywanie znaków w zbożu (trawie), wysyłanie sygnałów świetlnych (lusterka – puszczanie zajączków – lub latarki) oraz formowanie piramidy. W związku z problemem nieszczerości i podejrzliwości w komunikacji alternatywnie rozważane są ćwiczenia z fałszywych uśmiechów i udzielania błędnych informacji. Czy obcy dadzą się oszukać? A może obcy są wśród nas?

dr Xawery Stańczyk – poeta, socjolog i antropolog kultury. Autor monografii “Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996” (2018) nominowanej do Nagrody Giedroycia oraz dwóch tomów poetyckich: nominowanego do Nagrody Literackiej Nike “Skarbu piratów” (2013) i “Handluj z tym” (2015). Współredagował tomy zbiorowe Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia (2014) i Awangarda/underground. Idee, historie, praktyki w kulturze polskiej i czeskiej (2018). Zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Członek zarządu stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim. Interesuje się historią kultury popularnej i awangardowej, ideologii i ruchów społecznych w Polsce i Europie Wschodniej.

dr Anna Winkler – doktor nauk społecznych, filozofka i politolożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się historią radykalizmu społecznego i rewolucji, historią kobiet i historią miast.

Ćwiczenia z towarzystwem

Relacje, związki, kontakty, stosunki, więzi. Zagadnienie relacji z innymi stanowi fundament rozważań psychologów i terapeutów. Co różne teorie psychologiczne mówią o tworzeniu „zdrowych” i „dojrzałych więzi”? Czy istnieją uniwersalnie skuteczne zasady tworzenia satysfakcjonujących, bezpiecznych, trwałych związków? Jakie zachowania służą budowaniu kontaktów z ludźmi? Czy relacje można ćwiczyć? Jak nowoczesność i technologie wpływają na nasze więzi? Na te pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas Ćwiczeń z Towarzystwem. 

Duet Future Simple:  

Paulina Czapska – od ponad 10 lat wspiera osoby indywidualne i organizacje w poszerzaniu kompetencji zawodowych i osobistych. Ważna jest dla niej idea zrównoważonego aktywizmu. Jest autorką programów społeczno-kulturalnych i wieloletnią członkinią Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Ukończyła Szkołę Coachów przy Erickson International i Wszechnicy UJ oraz Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Roczny Kursu Terapii Gestalt dla Profesjonalistów oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). 

Anna Szapert – pracuje jako terapeutka, coach i trenerka. Jej doświadczenie obejmuje zarówno pracę indywidualną, jak i grupową w różnorodnych organizacjach. Jest językoznawczynią i kulturoznawczynią po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szereg szkoleń coachingowych i psychoterapeutycznych (m.in. certyfikat coacha MLC, szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Psychologii Procesu, Gestalt). Wspiera ludzi doświadczających kryzysów życiowych, niskiego poczucia własnej wartości, depresji i lęku.