Program FMA 2023

8. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej  | 16-19 listopada 2023 | Osiedle Jazdów

W czasach, w których wiele mówi się o niezliczonych kryzysach, a nad ludzkością stale unosi się widmo rychłej katastrofy, chcemy w miejsce wszelkich dystopii o różnych wersjach końca powrócić do myślenia utopijnego, które ma potencjał emancypacyjny. Potencjał ten, poprzez umożliwienie dostrzeżenia różnych podmiotów, tożsamości i obszarów tego, co wspólne, umożliwia niszczenie pozoru „naturalnego porządku”, a to, co jawi się jako konieczne i nieuchronne, pozwala pomyśleć jako jedynie przygodne. W ramach tegorocznej edycji będziemy więc przyglądać się utopiom nie tylko jako projektom czy wizjom lepszego świata, ale przede wszystkim jako praktykom i przesunięciom – miejscom, w których zmiana jest możliwa już teraz.

W myśl hasła 8. FMA – „Nadzieja to siekiera”* chcemy przywrócić myśleniu utopijnemu jego związki z nadzieją na zmianę, a samej nadziei właściwą jej moc. Chcemy tym samym wzmacniać strategie oporu i niezgody nie tylko wobec obecnego systemu ale i głoszonemu od lat „kryzysowi wyobraźni”,  wyrażającemu się w stwierdzeniu Marka Fishera, jakoby łatwiej byłoby sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. 

Przyjdź do nas na Otwary Jazdów!

>>> czwartek, 16 listopada

 

⚫️   18:00  Rozmowa: Miejskie Protopie – jak tworzyć osiągalne wersje lepszego świata?   

Państwomiasto ul. Jazdów 3/12 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko, a my musimy reagować na kolejne pojawiające się kryzysy. Wymaga to nie tylko elastyczności działania, ale również ćwiczeń z wyobraźni. Musimy jednocześnie radykalnie marzyć, jak i działać tu i teraz. Poza utopią, tworzyć protopie, czyli osiągalne wersje lepszego świata. Ich siła leży w połączeniu różnych potencjałów, które drzemią w nas samych i w miejscach, w których działamy. Joanna Erbel opowie w jaki sposób korzystając z doświadczenia można tworzyć rozwiązania bazujące na lokalnych potencjałach i różnego rodzaju zasobach – zarówno społecznych, kulturowych, ekonomicznych, jak i przyrodniczych.

Joanna Erbel – socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Dyrektorka ds. protopii CoopTech Hub, członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Członkini Rady Fundacji Rynku Najmu. Autorka książek Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej (2020) oraz Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze (2022). Współpracowniczka Fundacji A/typowi, działającej na rzecz neuroróżnorodności.

 

⚫️  19:00  Rozmowa: Wielki ping-pong – spotkanie z Dominikiem Bielickim

Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

W tomie „Pawilony” (Wydawnictwo J) z 2019 roku Dominik Bielicki szukał znaków potencjalnych utopii we wczesnym kapitalizmie lat ’90 i ’00, gdzie „na obrzeżach utrzymuje się jeszcze / stan chwiejnej normalności”: w prostym designie etykiety keczupu Włocławek, wypożyczalni filmów Beverly Hills, pawilonami handlowymi. W swojej nowej książce „Wielki ping-pong” (Wydawnictwo J) poeta wykorzystuje obrazy ze swojego dzieciństwa, przeplatając je ze scenami współczesnymi: kupowaniem samochodu, międzynarodowym callem, remontami mieszkań. Połączenie specyficznej, niedającej się łatwo utowarowić tęsknoty z goryczą i rozczarowaniem pozwala zastanowić się, jak powinna wyglądać procedura tworzenia utopii – taka, która nie dokonuje redukcji przeszłości, zauważa jej niuanse i konfrontuje ją z realistyczną wizją teraźniejszości, a jednocześnie tworzy przestrzeń na projektowanie nowego. Jak pisze Andrij Mowczan w eseju „Pedagogika postępu”:„Nie chodzi o nostalgię za przeszłością, której powrót nie wchodzi w rachubę – nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Chodzi o to, że warto byłoby nakreślić szkice nowej nowoczesności, w której sieć współrzędnych znów stałaby się możliwa, a zatem możliwa stałaby się także sama idea postępu, perspektywa, dzięki której można się poruszać”

Dominik Bielicki – autor książek z wierszami: Gruba tańczy (2008) oraz Pawilony (2017). Laureat Nagrody Literackiej Gdynia (2018). Debiutował w „Filipince”. Mieszka w Warszawie.

„Mały Format” – cyfrowy magazyn krytycznoliteracki. Piszemy o literaturze oraz jej politycznych uwarunkowaniach. Tworzymy miejsce dla różnych nurtów krytyki literackiej, społecznej, materialistycznej. W równym stopniu interesuje nas polityczność dzieła literackiego, co tworzenie i rozbudowywanie instytucjonalnego zaplecza umożliwiającego uprawianie tego typu twórczości. Zajmujemy się zarówno bieżącą produkcją literacką, jak i zapomnianymi lub niedostatecznie rozpoznanymi zjawiskami literackimi z przeszłości. Stawiamy na dłuższe, wyczerpujące formy i wysoką jakość oprawy graficznej. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od maja 2017 roku. 

 

⚫️  20:00  Pracownia: Projektowanie Brzmień Przyszłości 

Państwomiasto ul. Jazdów 3/12  >>> ZAPISZ SIĘ!

przeczytaj opis

cz.1  Rozmowa: Jakie miejsca zajmuje audiosfera w projektach miast przyszłości?                                                    Chociaż od lat mówi się i pisze o kryzysie myślenia utopijnego, to wciąż powstają kolejne koncepcje miast przyszłości (np. różne koncepcje tzw. „smart cities”, czy idea megalopolis Planet City). Toczą się wokół nich interesujące spory, natomiast stosunkowo mało miejsca poświęca się temu jakie miejsce zajmuje w nich audiosfera. A przecież każdy projekt urbanistyczny, każda wizja miasta posiada wizję organizacji przestrzeni oraz stosunków społecznych, w które wpisane są – często niewypowiedziane – sposoby organizacji audiosfery.  Podczas czwartkowego spotkania porozmawiamy o tym, jak projektowane były oraz są dzisiaj brzmienia miast przyszłości. 

cz.2 niedziela 19.11, godz. 12.00 – spacer dźwiękowy, godz. 17.00, Solatorium – podsumowanie

dr Antoni Michnik – doktor nauk humanistycznych (IS PAN), historyk kultury, performer, kurator, członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC, od 2012 w redakcji magazynu „Glissando”, od roku 2020 w zespole kuratorskim festiwalu Ad Libitum, publikował m.in. w „Dialogu”, „Dwutygodniku”, „Kwartalniku Filmowym”, „Ruchu Muzycznym”, „Szumie”, „Zeszytach Literackich”.

 

⚫️  20:30 Dom Spokojnej Przyszłości – wystawa instant + otwarcie festiwalu

Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18 >>> wstęp wolny

>>> piątek, 17 listopada

 

 ⚫️  18:00  Pracowania: Queerowe praktyki ucieleśniania wspólnot pozaludzkich 

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> ZAPISZ SIĘ!

przeczytaj opis

Czy interesuje Cię praca z ciałem? A może potencjał performatywny w praktykach somatycznych? Chcesz eksplorować nowe strategie twórcze zakorzenione w ciele? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałxś twierdząco, chcemy zaprosić Cię na warsztat, podczas którego będziemy poszukiwać sposobów na budowanie wspólnot, opierając się na poczuciu ciała. Będzie to okazja do cielesnego uwrażliwiania się na pozaludzkie istoty, badania relacji, mapowania swoich granic i praktykowania consentu. 

Informacje praktyczne: Załóż wygodny dres i ciepłe skarpety (pracujemy bez butów), weź ze sobą wodę i notes. Część warsztatu odbędzie się na zewnątrz – ubierz się adekwatnie do pogody. Zachęcamy do przyjścia kilka minut przed czasem, aby osadzić się w przestrzeni. 

Magda Czech – choreografka odpoczynku i przyjemności. Tworzy przestrzenie i sytuacje, w których osoby mogą doświadczyć głębokiego relaksu. Eksploruje ruch i ciało, korzystając zarówno z odkryć zachodniej nauki, jak i tradycyjnych modalności. Zawodowo i aktywistycznie zajmuje się somatycznymi praktykami regeneratywnymi oraz hawajskim masażem Lomii Lomi, działa w Kolektywie Ucieleśnienie, Queerowej Akademii Ruchu i studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła kurs choreografii eksperymentalnej w Centrum w Ruchu, letnią szkołę praktyk ruchowych kolektywu KEM oraz gender studies w Instytucie Badań Literackich PAN.

Paulina Woźniczka – artystka, performerka. W swojej praktyce łączy wątki queerowej ekologii, magii, choreografii jako praktyki w czasach kryzysu klimatycznego. Choreografia to dla niej przestrzeń do budowania tymczasowych światów, w których ciało jest przedłużeniem krajobrazu. Interesuje ją poszerzanie wrażliwości środowiskowej poprzez ruch i pracę z ciałem. Zajmuje się tworzeniem praktyk mapujących przyjemność i erotykę w nieustannie wyłaniającym się, więcej-niż-ludzkim ciele. Współinicjatorka Queerowej Akademii Ruchu. Alumni Letniej Szkoły KEM, uczestniczka kursu choreografii eksperymentalnej w Centrum w Ruchu.

 

⚫️  19:00  Warsztat: Inne ekonomie – alternatywne metody tworzenia pieniędzy 

Państwomiasto ul. Jazdów 3/12 >>> ZAPISZ SIĘ!

przeczytaj opis

W Polsce co godzinę pojawia się zupełnie nowe 20 milionów złotych. Skąd bierze się ten strumień pieniędzy, i do kogo trafia? Czy mógłby trafiać gdzie indziej? Na warsztatach wspólnie zbudujemy prosty system finansowy, który da odpowiedź na te pytania. Porozmawiamy też o alternatywnych metodach tworzenia pieniędzy, zarówno stosowanych w przeszłości, jak i tych postulowanych dzisiaj. Na koniec wspólnie poszukamy koncepcji pieniądza, która dawałaby nadzieję na pozytywną zmianę społeczną.

Jędrzej Malko – historyk idei, pomysłodawca inicjatyw takich jak Projekt Spięcie, Kredyt Powszechny czy Majątek Publiczny, autor książek: Economics and Its Discontents (Ekonomia jako źródło cierpień) oraz trylogii Donkiszoteria warszawska. W 2024 roku wyjdzie jego nowa książka, poświęcone historii pieniądza „Porachunki”.

 

⚫️  20:00  Słuchowisko: Radio Uziemienie 

Solatorium, ul. Jazdów 3/9 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Radio Uziemienie to niezależne, kolektywne słuchowisko, które eksploruje ścieżki prowadzące do naprawy społecznej, ekologicznej regeneracji i radykalnego dobrostanu. Kolektyw został założony w 2020 roku i tworzą go Agnieszka Cieszanowska, Anna (Jurdzi) Jurgielewicz i Witek Dąbrowski. Poprzez tekst, głos, ruch i dźwięk tworzymy przestrzeń wspólnego słuchania i współistnienia w obliczu kryzysu. Chcemy zapraszać do głębokiego słuchania, podążania za obrazami, dźwiękami i zapachami świata ludzkiego i tego co poza nim.

 

>>> sobota, 18 listopada

 

⚫️  13:00  Warsztat: W kierunku feministycznej utopii – warsztaty z marzenia i działania 

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> ZAPISZ SIĘ!

przeczytaj opis

Czy warto myśleć utopijnie? Zbyt często jesteśmy do tego zniechęcani, również przez samych siebie – a jednak to utopijne myślenie stanowić może pierwszy krok w kierunku działania na rzecz innego, bardziej przyjaznego świata. Podczas warsztatu spróbujemy wspólnie rozchylić granice naszej wyobraźni, otworzyć ciała i myśli na feministyczną utopię oraz na nadzieję, która może pomóc nam praktykować tę utopię w życiu codziennym.

Nadiia Janiczak – absolwentka MISH UJ, redaktorka „Machiny Myśli”, tłumaczka. Akademicko zajmują ją mniejszościowe feminizmy, teoria queer i orientacje dekolonialne. Lubi spacerować, drzemać i czytać powieści – w dowolnej kombinacji. Mieszka w Warszawie, ale wychodzi na pole

 

⚫️  16:00  Warsztat: Od bezsilności do sprawczości  – warsztaty z nieposłuszeństwa obywatelskiego

Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18 >>> ZAPISZ SIĘ!

przeczytaj opis

Chociaż sprawiedliwość społeczna jest, zdaniem wielu, ideą utopijną, liczne przykłady pokazują, że dążenie do jej realizacji jest nieodzowną częścią życia politycznego. Podczas zajęć, dla których punktem wyjścia będą współczesne i historyczne przykłady nieposłuszeństwa obywatelskiego, spróbujemy określić czym jest ten rodzaj politycznej aktywności z perspektywy drugiej dekady XXI wieku.

Artur Dzierkowski – z wykształcenia filolog i pedagog, od niedawna także filozof; na co dzień nauczyciel i dyrektor I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Kołobrzegu; entuzjasta i propagator powszechnej edukacji dwujęzycznej (prowadzi zajęcia z filozofii po angielsku) oraz szkoły bez ocen i prac domowych; zdaniem niektórych „edukacyjny utopista”; interesuje się etyką i filozofią polityki, w tym m.in. zagadnieniami na styku tych dyscyplin: nieposłuszeństwem obywatelskim i dynamiką ruchów społecznych.

 

⚫️ 16:00  Rozmowa: Ekosocjalizm – oblicza marks(ist)owskie

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Ekosocjalizm to kierunek myślowy, który wyłamuje się z prostego podziału na to, co praktyczne i teoretyczne. I choć ma wiele obliczy, wszystkie postulują radykalną transformację społeczno-ekonomiczną i stworzenie alternatywnego modelu społecznego, który wyeliminuje ekonomiczną niesprawiedliwość i neokolonialną opresję oraz uwzględni troskę o planetę. Podczas spotkania skupimy się na marksistowskim obliczu ekosocjalizmu. Omówimy koncepcję „całości ekocentrycznej” J. Kovela, „rysy metabolicznej” J.B. Fostera oraz późno odkryty wymiar ekologiczny „Kapitału”. Zajmiemy się także ekosocjalistyczną praktyką polityczną. W Europie, ekosocjaliści_tki często angażują się w zaawansowane projekty transformacji energetycznej i ekonomicznej, wykorzystując rozwiniętą infrastrukturę i możliwości polityczne. W krajach peryferyjnych, takich jak kraje afrykańskie czy latynoamerykańskie, koncentrują się natomiast na lokalnych strategiach dostosowawczych, zapewniających przetrwanie społeczności w obliczu ekologicznych i społecznych wyzwań. Obie perspektywy mają wspólny cel, ale ich podejścia różnią się w zależności od kontekstu i priorytetów danego obszaru. Skupimy się na napięciu między globalnym i lokalnym wymiarem ekosocjalizmu, badając jego oddziaływanie w różnych częściach świata oraz adaptację do różnych kulturowych i ekologicznych kontekstów. 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu w ramach realizacji projektu badawczego Idee postępu i rozwoju w kontekście kryzysu klimatycznego w filozofii peryferyjnej w XXI wieku, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, numer projektu: 2021/43/B/HS1/03354.

Karolina Kulpa – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW, tłumaczka, pedagożka. Studiowała filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię romańską na Université Bordeaux Montaigne. Jest wykonawczynią w projekcie NCN „Idee postępu i rozwoju w kontekście kryzysu klimatycznego w filozofii peryferyjnej w XXI wieku”, w ramach którego m.in. współorganizuje międzynarodowe seminarium „Philosophy and Social Movements”. Interesuje się filozofią społeczną i polityczną, teorią literatury, międzywojenną krytyką literacką oraz wszystkim, co wiąże się z nowoczesną edukacją. Współredaktorka serii „Parabaza” (WUW), współorganizatorka konferencji „Utopia i praktyka ekosocjalizmu”.

 

⚫️  18:00  Rozmowa: Utopie Motłochu

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Utopie, jak wiadomo, są zarazem miejscami, które (jeszcze) nie istnieją, jak i miejscami dobrymi do życia – czymś jednocześnie abstrakcyjnym, odległym, zmyślonym i konkretnym, namacalnym, prozaicznym. Wydaje się zatem, że podmiot zdolny konstruować utopie powinien być w stanie rozgościć się we wpisanej w nie dwoistości – utopiach jako miejscach i jako nie-miejscach. W moim wykładzie podążę za tą intuicją i pokażę, jakiego rodzaju miejsca dobre do życia tworzą ci, którym odmówiono w społeczeństwie wszelkiego lokum. Mowa o grupach wywłaszczonych przez kapitał i popchniętych do luźnej egzystencji na marginesach systemu: lumpenproletariuszach, włóczęgach, piratach, zbiegłych niewolnikach, zbieraczach, pracownikach gospodarek nieformalnych. Twierdzę, że grupy te, zbiorczo określane w historii filozofii politycznej w sposób pogardliwy i demonizujący – jako motłoch – dysponują szczególnym potencjałem utopijnym właśnie dlatego, że są bezmiejscowe – atopos. Wyzucie z własności wymusza na podmiotach wywłaszczonych poszukiwanie dobrych miejsc poza jej horyzontem. „Atopiczne utopie” motłochu są tyleż ulotne, nieuchwytne i skryte, co bardzo przyziemne, obecne w zaułkach kapitalistycznych społeczeństw już teraz. W wystąpieniu przyjrzymy się, co leży u podstaw ich rozmaitych form – Libertalii, Kukanii, Rzecz-pospolitych, Komun, Bezpaństw, Pluriwersów – i na ile stanowią one zapowiedź świata postkapitalistycznego. Dziś, w rzeczywistości postępującego wywłaszczenia ze środków utrzymania, pracy, schronienia, wspólnoty, przyrody, przestrzeni czy wiedzy, utopie motłochu mogą stać się naszymi utopiami.

dr Łukasz Moll – socjolog, filozof, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Jest autorem książki „Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu”. Jego obecne badania koncentrują się na dobrach wspólnych jako alternatywach dla kapitalizmu.

 

⚫️  19:00  Rozmowa: Co właściwie leczy choroby psychiczne? Inne spojrzenie na psychiatrię

Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Co właściwie leczy choroby psychiczne? Wyłącznie farmakoterapia? Jaką rolę w procesie zdrowienia mają oddziaływania psychospołeczne: miłość, rodzina, edukacja, ale też: pieniądze, klasa społeczna, kapitał? I czym właściwie jest „choroba psychiczna”? Jednostką biomedyczną, odstępstwem od normy, a może patologicznym przedłużeniem cech, które występują u każdego z nas? Jak odpowiedzialnie mierzyć się z chorobą jako tematem – nie będąc lekarką ani naukowczynią, tylko reporterką? Na te pytania próbowałam odpowiedzieć, pracując nad zbiorem reportaży „Choroba idzie ze mną. O psychiatrii poza szpitalem”. Musiałam też zmierzyć się z faktem, że choć wszyscy lubimy kategoryzować i etykietować, to nie ma tak naprawdę jednej schizofrenii, tak samo jak nie ma jednej depresji ani jednej choroby afektywnej dwubiegunowej. Nie ma też jednej właściwej reakcji człowieka, który towarzyszy bliskiej osobie w kryzysie, a medialne tezy o szkodliwości leków, przemocy psychiatrii, koszmarze szpitali i samego chorowania nieraz kruszą się w konfrontacji z pojedynczą opowieścią kogoś, kto doświadcza choroby na co dzień i od lat.

Anna Kiedrzynek – dziennikarka, reporterka. Laureatka drugiej nagrody European Press Prize 2022 za materiał o kryzysie samobójczym wśród lekarzy weterynarii. Publikowała m.in. w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, Tygodniku Powszechnym oraz miesięczniku Pismo. Laureatka Grand Prix Festiwalu Wrażliwego w Gdyni oraz zdobywczyni stypendium dziennikarskiego im. Mileny Jesenskiej przyznawanego przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. W 2021 roku nominowana do nagrody Grand Press w kategorii reportaż prasowy/internetowy.

 

⚫️  21:00  Głośnienie – wykład performatywny z elementami uczestniczącego komponowania

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Zapraszam Was na wspólne głośnienie; wykład performatywny z elementami uczestniczącego komponowania – podróż w kierunku wspólnotowego, emancypacyjnego wymiaru głosu. Przyjrzymy się różnym wypowiedziom osób, które w przestrzeni publicznej utorowały drogę treściom dotyczącym troski i inności. Głosom, które odzierają z iluzji, tworząc przestrzeń dla nadziei, przestrzeń na działanie. 

Edka Jarząb – artystka dźwiękowa, praktykująca deep listening jako punkt wyjścia dla dźwiękowego aktywizmu. Za pomocą głosu, fal radiowych, field recordingu i elektroniki tworzy audiosferę dla swoich i wspólnych dzieł performatywnych. Samodzielne uprawia dyscyplinę rozpoznaną jako voice studies i jest autorką tekstów na temat biopolityki głosu. Prowadzi warsztaty i spacery dźwiękowe, jak również organizowała rozgrzewki przed protestami.  Była rezydentką eksperymentalnego studia WORM w Rotterdamie; jest stałą współpracowniczka interdyscyplinarnej platformy Q-O2 z siedzibą w Brukseli. Aktualnie mieszka w Górach Suchych, na Dolnym Śląsku. 

 

>>> niedziela, 19 listopada

 

⚫️  12:00  Spacer dźwiękowy: Projektowania Brzmień Przyszłości 

Solatorium, ul. Jazdów 3/9 >>> wstęp wolny

 

⚫️ 13:00  Warsztat: Praca i dochód – warsztat z wyborażenia sobie gospodarki przyszłości

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> ZAPISZ SIĘ!

przeczytaj opis

Ile prawdy jest w często powtarzanym twierdzeniu, że „dobrobyt bierze się z pracy?” Czy i jak praca powiązana jest z dochodem? I jak rozumiemy to co pracą jest, a co nią nie jest? W trakcie warsztatu spróbujemy wykroczyć poza potoczne rozumienia tego, czym są praca i dochód, ale też zastanowić się nad tym, co rozumienia te próbują ukryć i komu służą. A także w jaki sposób można pomyśleć je inaczej, aby wyobrazić sobie (i spróbować zbliżyć) do społeczeństwa i gospodarki przyszłości.

dr Maciej Szlinder – (ur. 1986) filozof, socjolog, ekonomista. Autor książki „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku” (PWN 2018). Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, członek Polskiej Sieci Ekonomii, Basic Income Europe, Red Renta Básica. Redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Tłumacz. Członek Rady Krajowej, Komitetu Politycznego i koordynator wałbrzyskiego okręgu partii Razem.

 

⚫️  15:00  Rozmowa: Nowa, lepsza przyszłość – konstrukcja czy złudzenie 

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych koncepcji związanych z kwestią emancypacji w perspektywie współczesnej. Zasadniczo emancypacja jest procesem włączania do sfery równości osób lub z niej wykluczonych (z różnych względów). Wydaje się, że współcześnie problem braku emancypacji został zażegnany, a w każdym razie w krajach zachodnich. Tymczasem zagadnienia równości, uznania czy sprawiedliwości wciąż są aktualne i zdają się wymagać dalszego uzasadnienia i wsparcia. W trakcie wystąpienia poruszymy problemy związane z inkluzją mniejszości. Istotnym zagadnieniem, który należy podjąć w kontekście podejmowanego tematu, jest właściwy cel, który, siłą rzeczy, ma charakter „utopijny”, gdyż dotyczy przemyślenia właściwego stanu świata społeczno-politycznego. W związku z tym wykład będzie obejmował analizy koncepcji klasycznych, tj. Karla Mannheima, jak i współczesnych, tj. Nancy Fraser i Rebekki Solnit.

dr Magdalena Gawin – adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki praw człowieka, faszyzmu, i myśli feministycznej.

 

⚫️  17:00  Rozmowa: Antropocentryzm, humanizm, korelacjonizm – jak je rozróżnić i jak się ich pozbyć?

Otwarta Pracownia, ul. Jazdów 3/6 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Wszyscy wiemy, że należy „wyjść poza antropocentryzm”, ale propozycje, jak to zrobić, jest wiele i często są one wzajemnie sprzeczne. Co więcej, po bliższym zbadaniu wiele z nich okazuje się znacznie mniej przydatnymi narzędziami, niż można było sądzić z początku. Dlatego dobrze byłoby wyjaśnić sobie pewne kwestie – być może tylko teoretyczne, ale mogące mieć praktyczne skutki. Czym różnią się humanizm, antropocentryzm i korelacjonizm? Dlaczego właściwie chcemy się ich pozbyć? Czy kategoria podmiotu jest nam nadal potrzebna i jak ma się zmienić, żeby objąć też podmioty nie-ludzkie?

dr Joanna Bednarek – filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki”, „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?”, „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” i powieści „O pochodzeniu rodziny” oraz „Próba”. Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie”, „FA-arcie” i „Trytyce”.

 

⚫️  17:00  Podsumowanie: Projektowania Brzmień Przyszłości 

Solatorium, ul. Jazdów 3/9 >>> wstęp wolny

 

⚫️  Cały okres trwania festiwalu  Wystwa: Jazdów 2044. Biopolis.

Solatorium, ul. Jazdów 3/9 >>> wstęp wolny

przeczytaj opis

Biopolis to utopijna koncepcja osiedla zrównoważonego ekologicznie i społecznie na przykładzie Jazdowa. Realizuje cztery ogólne założenia: holizm (myślenie systemowe, prymat całości nad częścią), relacyjność (relacje między elementami ważniejsze niż same elementy), ekoświadomość (uznanie człowieka za część naturalnych ekosystemów) oddolność (warunek elastyczności i adaptacyjności).

Projekt autorstwa Michała Augustyna i Witka Dąbrowskiego, związanych z domkiem Solatorium. Zdobył exequo 3 miejsce w konkursie Futuwawa w 2021 roku.

 

💚 Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa
💚 Organizatorka: Stowarzyszenie Otwarte Dziki Bez
💚  Partnerki i Partnerzy: Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Mały Format, Otwarty Jazdów, Rotacyjny Dom Kultury, Solatorium, Państwomiasto, Otwarta Pracowania Jazdów

💚 Matronaty medialne: Notes na 6. tygodni, Praktyka Teoretyczna, Machina Myśli, Nowa Orgia Myśli, Radio Kampus, Glissando

See less