7. FMA Program 2022

7. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej 18-20 listopada 2022, Osiedle Jazdów

7. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej – Przyjemność, ale po czyjej stronie?

18-20 listopada 2022, Osiedle Jazdów

Idea tegorocznej edycji:

W momencie, kiedy zmagamy się z wieloma kryzysami, towarzyszy nam niepewność, wypalenie i poczucie straty – trochę na przekór, trochę z potrzeby, chcemy zastanowić się jaką rolę w tym czasie może odgrywać przyjemność. Czy może pomóc nam w regeneracji, a może jest czynnikiem niezbędnym do przetrwania? Będziemy badać różne uniwersa przyjemności, szukać tropów kto ma wpływ na to, co jest uważane za przyjemne, a co nie. Czy przyjemność powinna mieć granice? Z drugiej strony czy maksymalizowanie przyjemności może być naszym obowiązkiem etycznym? Dlaczego Fran Lebowitz uważa, że sformułowanie guilty pleasure to jakieś nieporozumienie? Z wielką przyjemnością zapraszamy do rozmowy i doświadczania podcza 7. edycji Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. Mamy nadzieję, że przyjemność będzie również po Waszej stronie.

Festiwal jest współfinansowany przez m.st. Warszawa

Program już gotowy!

(naciśnij + aby przeczytać opis wydarzenia)

Dyskusje:

Etyka przyjemności w czasie kryzysów

18 listopada (piątek), godz. 18:00, Chata Nominosum, ul. Jazdów 3/5

W etyce, przyjemność choć akceptowana rzadko traktowana jest jako poważna wartość moralna. Oprócz kilku chwalebnych wyjątków, filozofowie postrzegają przyjemność raczej jako dodatek do cnotliwego życia, niż jego sens. Postaramy się odczarować pojęcie przyjemności i zwrócić należyte miejsce temu jednemu z najwspanialszych i najważniejszych doświadczeń naszej egzystencji.

dr Katarzyna de Lazari-Radek – Filozofka i etyczka, absolwentka Filologii Angielskiej i Filozofii na UŁ. Zajmuje się metaetyką, filozofią utylitarystyczną i problemami etyki praktycznej: bioetyką, prawami zwierząt, etycznymi aspektami nowych technologii. Od lat współpracuje z prof. Peterem Singerem z Princeton University, z którym napisała dwie książki: The Point of View of the Universe (Oxford University Press 2014) oraz Very Short Introduction: Utilitarianism (Oxford University Press 2017). W tej chwili studiuje zagadnienie dobrostanu, szczęścia i przyjemności. Autorka książki “Godny pożądania stan świadomości”.

Dążenie do przyjemności jest aktem rewolucyjnym

19 listopada (sobota), godz. 18:00, Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

Czy możliwy jest świat, w którym Mick Jagger osiągnie wreszcie satysfakcję? Czy w rewolucji jest miejsce na przyjemność? Albo przyjemność jest właśnie jej celem i środkiem? Te pytania, bliskie kontrkulturze lat 60., warto zadać i dzisiaj. Być może nadszedł czas, by ostatecznie rozstać się z opisywanym przez Carlę Bergman i Nicka Montgomery’ego wzorcem rewolucjonisty jako “niewzruszonego radykała”, i postawić na radość, troskę o siebie i taniec na ulicach.

dr Anna Winkler – doktor nauk społecznych, filozofka i politolożka. Zajmuje się historią intelektualną radykalnej lewicy, zwłaszcza francuskim goszyzmem lat 50. i 60. XX wieku. Uczy historii doktryn politycznych i prawnych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

dr Xawery Stańczyk – badacz, poeta i redaktor. Doktor kulturoznawstwa, magister kulturoznawstwa i socjologii. Autor nominowanej do Nagrody Giedroycia monografii naukowej Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978–1996 (2018). Autor tomów poetyckich: nominowanego do Nagrody Literackiej Nike Skarbu piratów (2013), Handluj z tym (2015) i Mowy nienawiści / Hate Speech (2021).

dr Cezary Rudnicki -nomada i poganin; adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor eseju O przyjemności (2022) oraz monografii Etyka przeciwko moralności. Foucaultowskie studia nad starożytnością i wczesnym średniowieczem (w przygotowaniu). Aktualnie prowadzi studia nad epistemologiami usytuowanymi oraz tradycją spółdzielczą. Współzałożyciel Machiny Myśli (http://machinamysli.org/), internetowego czasopisma popularyzującego filozofię.

Od hedonizmu do neoascezy

19 listopada (sobota), godz. 20:00, Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

Przyjemność to od zawsze temat zapalny. Już od czasów starożytnych trwa wojna hedonistów z antyhedonistami, a także debata na temat tego, czym właściwie jest przyjemność, brakiem trosk czy taplaniem się w rozkoszy. Nowoczesną etyką jest post-epikurejska, hedonistyczna szkoła utylitaryzmu. Nowoczesność chciała uwolnić przyjemność i oddać ją podmiotowi w maksymalnym wymiarze, co jednak skończyło się konsumpcjonizmem i związaną z nim nadprodukcją dóbr, prowadzącą do przeeksploatowania planety. Dzisiaj wydaje się, że alternatywa na przyszłość to albo konsumpcjonizm reformowany albo jakaś neoasceza, w której odmawiamy sobie po prostu jakiejś części dotychczasowych dóbr. Pytanie o kształt naszych przyszłych przyjemności to pytanie o przyszłość człowieka.

dr hab.Jacek Dobrowolski – filozof i pisarz, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, doktor habilitowany filozofii, absolwent MISH UW; współredaktor filozoficzno-literackiego magazynu online „Nowa Orgia Myśli”. Autor monografii naukowych, esejów filozoficznych, powieści i wielu innych tekstów, m.in. „Filozofia głupoty” (PWN 2007), „Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego” (PWN 2015), „Sztuka człowieka nowoczesnego” (NCK 2016), „Niewolnicy i panowie” (PWN 2017), „Czy wola jest wolna?” (Scholar 2022). Zwycięzca i wielokrotny finalista konkursu na esej filozoficzny Fundacji Barbary Skargi. Zajmuje się antropologią nowoczesności.

Co robi psychoanaliza z kobiecym pragnieniem?

20 listopada (niedziela), godz. 17:00, Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

Temat spotkania będzie skupiał się na sposobie odniesienia do przyjemności i pragnienia kobiecego w ramach psychoanalizy freudowskiej. Psychoanaliza u swoich źródeł była przedsięwzięciem kobiecym. To kobiety powołały ją do życia: jako pacjentki, ale także pomysłodawczynie metody (Anna O. – Berta Pappenheim). I to one także stanowiły trzon pierwszego pokolenia terapeutów. Pytanie, jakie należy wobec tej historii psychoanalizy postawić, brzmi następująco: co robi psychoanaliza i z kobiecym pragnieniem, i z kobiecą przyjemnością? Emancypuje, dopuszcza do głosu czy też podporządkowuje i ucisza? Podczas spotkania porozmawiamy o jednej z bohaterek książki Catherine Malabou “Wymazana przyjemność”, Marii Bonaparte, jej niezwykłym życiu i twórczości. Postać tę potraktować zamierzam jako symbol niezrealizowanej możliwości w obrębie psychoanalizy oraz przykład, jak normalizowania były i głosy kobiece, a także kobieca przyjemność nawet w ramach tych ruchów, które mieniły się ich rzecznikami. Przed spotkaniem warto sięgnąć do fragmentu książki Catherine Malabou “Wymazana przyjemność”: (tutaj pdf)

dr hab. Urszula Zbrzeźniak – pracuje na Wydziale Filozofii UW. Zajmuje się współczesną filozofią kontynentalną. Autorka monografii „Michel Foucault. Ku krytycznej ontologii nas samych” i „Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki”.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia z erotyki –BRAK MIEJSC

18 listopada (piątek), godz. 19:00, Otwarty Jazdów (Sołectwo), ul. Jazdów 10/5

„Erotyka jest gdzieś między początkiem naszego poczucia samych siebie a chaosem naszych najsilniejszych uczuć (…) w erotyce nie chodzi tylko o to, co robimy. Chodzi o to, jak wnikliwie i w pełni potrafimy czuć, działając (…) Nauczono nas oddzielać pragnienie erotyczne od najbardziej żywotnych dziedzin życia innych niż seksualne.” Audre Lorde
Czy jest erotyka i dlaczego kontakt z nią jest szczególnie istotny w czasach kryzysu? W jaki sposób możemy odkrywać i wzmacniać kontakt z energią erotyczną? Czy erotyka to przede wszystkim seks? Czy sfera erotyczna to obszar tylko związany z relacjami z innymi? Podczas spotkania sięgniemy do tekstów Audre Lorde i Eve Ensler, zainspirujemy się koncepcją inteligencji erotycznej Esther Perel i poszukamy sposobów na jej rozwijanie. Zastanowimy się nad relacją między energią życiową a erotycznym pobudzeniem oraz rolą zmysłowości w naszym codziennym życiu, a także jej potencjału w równoważeniu bezsilności i pustki.

Paulina Czapska, Anna Szapert – Future Simple – Nazywamy się Future Simple. Jesteśmy kolektywem tworzonym przez dwie młode kobiety, matki, społecznice. Paulinę Czapską, Annę Szapert. Odbiorcom naszych działań pomagamy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. Uczymy krytycznego i samodzielnego myślenia. Towarzyszymy w procesie budowania świadomości, samodzielności, sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej. Pokazujemy, że praca z emocjami i przekonaniami na temat świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w innych obszarach życia. Wierzymy po prostu, że zmianę świata warto zacząć od siebie. Mamy potrzebę wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i odpowiadania na wyzwania, które spotykamy na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Lubimy eksperymenty, uczenie się i bardziej od porażek boimy się bezradności. Poznaj nas na: www.futuresimple.pl / FB: futuresimple

Miejskie utopie przyjemności – ćwiczenia z projektowania – zapisy tutaj

19 listopada (sobota), godz. 14:00, Otwarta Pracownia Jazdów, ul. Jazdów 3/6

Jak w przestrzeniach miejskich ujawnia się nasz stosunek do przyjemności? – wychodząc od tego pytania, spojrzymy na miasto z innej perspektywy niż zwykle. W trakcie warsztatu zastanowimy się jak wyglądałyby miasta, gdybyśmy przyjemność potraktowali poważnie. Korzystając z współczesnych koncepcji urbanistycznych i podstawowych metod projektowych, wspólnie wymarzymy (nie?)możliwe miasta przyszłości.

Agata Pyzowska – projektantka, kulturoznawczyni. Zawodowo projektuje aplikacje przyjazne ludziom, naukowo zajmuje się mieszkalnictwem, a w czasie wolnym lubi przyglądać się miastom. Entuzjastka nieoczywistego piękna.

Jak mieć więcej przyjemności w życiu – ćwiczenia z własną przestrzenią –BRAK MIEJSC

19 listopada (sobota), godz. 15:00, Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

Czy, żeby mieć więcej przyjemności z życia, trzeba wyjechać do Finlandii, według rankingu z ostatnich pięciu lat, najszczęśliwszego kraju na świecie? Choć przyjście na świat właśnie tam pewnie by nie zaszkodziłoby, jednak i dla tych, którzy nie urodzą się na nowo, wciąż jest nadzieja. Na warsztacie przyjrzymy się temu o co warto się zatroszczyć, żeby czuć się szczęśliwszym i jak mieć więcej przyjemności w życiu. Nie powiemy nic o wyprowadzce w Bieszczady, czy o pracy przez 4 godziny w tygodniu, za to przyjrzymy się swoim przekonaniom, potrzebom oraz poćwiczymy magiczną formułę „mogę”, „pozwalam sobie” oraz „mam prawo”. Przyjemności będziemy szukać w zgodzie ze sobą, a nie na zewnątrz. Zgodnie z myśleniem, że nawet jeśli życie nas nie rozpieszcza, to tym bardziej my rozpieszczajmy siebie.

Agnieszka Szostakiewicz – trenerka porozumienia opartego na empatii, historyczka sztuki, edukatorka, performerka, wykładowczyni związana z warszawską ASP, twórczyni „własnej przestrzeni”, której misją jest zachęcanie do odnajdywania w swoim życiu więcej miejsca na odpoczynek, zabawę i lekkość. Prowadzi autorskie warsztaty, grupy rozwojowe oraz popularyzuje sztukę współczesną. Wierzy w to, że każdy z nas ma potrzebę twórczości, co nie oznacza zajmowania się nią na co dzień i profesjonalnie. Wyleczona perfekcjonistka.

Przyjemność jedzenia z grzybami Koji – lunch performatywno-warsztatowy –BRAK MIEJSC

20 listopada (niedziela), godz. 12:00, Solatorium ul. Jazdów 3/9

Wspólnie poznamy się z małymi i dużymi nieznajomymi eksplorując przyjemność płynącą ze wspólnego jedzenia. Skupimy się na zmysłach smaku, węchu i dotyku. W naszym lunchu weźmie udział Asparagillus Orzae czyli grzyb fermentujący Koji, które stanowi podstawę japońskiej kuchni i jest wykorzystywany między innymi do przygotowywania Shoyu, Miso, Sosu Sojowego oraz Sake. Towarzyszyć mu będzie kilku innych nieznajomych, trochę bliższych kuchni polskiej. Uczestnicy kolacji performatywnej będą mieli okazję spróbować metabolizowanej kuchni opracowanej na potrzeby projektu “Plurality” opracowanego przez Marka Głogowskiego. W swojej praktyce food designerskiej Marek Głogowski tłumaczy skomplikowane pojęcia właściwe dla najnowszego rozumienia ekologicznych współzależności (np. holobiont, symbiogeneza, mikrobiom) za pomocą sensorycznych doświadczeń odwołujących się bezpośrednio do naszej intuicji. Uczestnicy będą mogli spróbować dania na bazie Koji, wywaru i kiszonek. Jedzenie w pełni wegańskie.

Marek Głogowski – Projektant i badacz. Rozszerza klasyczne rozumienie dizajnu kreując alternatywne wizje przyszłości poprzez działania z zakresu critical, social i non-human centered design. Ukończył studia na Design Academy Eindhoven i ASP w Warszawie (Wydział Wzornictwa). Założyciel marki Reishidesign, która zajmuje się produkcją kompozytu grzybowego i organizuje warsztaty hodowli lamp z grzybów. Jego prace były prezentowane na wystawach w Dubaju, Chinach, Holandii i Polsce. Prowadzi studio projektowe w Warszawie.

„Mam ciało. Mam emocje. Mam siebie” – czy mam z tego przyjemność? – ćwiczenia metodą Alexandra Lowena -BRAK MIEJSC

20 listopada (niedziela), godz. 15:00, Chata Nominosum, ul. Jazdów 3/5

„Poza ciałem życie jest złudzeniem. W ciele człowiek odczuwa cierpienie, smutek, lęk i przerażenie, lecz przynajmniej są to prawdziwe uczucia, których można doznać i które można wyrazić. Zdolność do odczuwania bólu to jednocześnie zdolność do odczuwania przyjemności. Poddanie się zmęczeniu to odnalezienie spokoju odpoczynku. Każde uczucie płynące z ciała zawiera w sobie własne przeciwieństwo. Istnienie bez uczuć to egzystencja w próżni –zimnej i pozbawionej życia.” Alexander Lowen
Zajęcia „Mam ciało. Mam emocje. Mam siebie” – to warsztaty w nurcie terapeutycznym Alexandra Lowena gdzie stworzymy bezpieczną przestrzeń by móc skontaktować się ze sobą, swoimi emocjami poprzez ciało. By uczynić krok by rozpoznać, poczuć napięcia zapisane w ciele, by móc je rozpuszczać i szukać przyjemności. Będziemy krok po kroku pracować nad własną ekspresją, szukać kontaktu ze swoim ciałem, emocjami. Czy znajdziemy tam przyjemność?

Stella Brala – jest certyfikowaną psychoterapeutką w Analizie Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Florida Society for Bioenergetic Analysis (FSBA). Posiada też certyfikację z facylitacji. Jest magistrem psychologii, przez 10 lat była wykładowcą na wydziale psychologii, pracuje z grupami od 2004 roku, jest certyfikowanym trenerem umiejętności psychologicznych I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym coachem i trenerem narzędzia analizy transakcyjnej PCM oraz absolwentką dwuletniego studium psychologii zorientowanej na proces. Prowadzi szkolenia, grupy ćwiczeniowo-terapeutyczne, grupy terapeutyczne, warsztaty weekendowe oraz konsultacje i terapię indywidualną w nurcie Lowenowskim.
Zajęcia będą prowadzone z asystą.

Info praktyczne – na zajęcia będzie potrzebny:

  • luźny strój – dres, leginsy
  • Woda
  • Mata (jak do jogi)
  • Ćwiczymy w skarpetach lub na boso.
Dźwięki i inne przyjemności

Przyjemność wspólnego słuchania: Zaireeka

18 listopada (piątek), godz. 20:00, Solatorium ul. Jazdów 3/9

W tym roku przypada 25lecie wydania jednego z najważniejszych dźwiękowych eksperymentów w historii muzyki popularnej, albumu Zaireeka The Flaming Lips, wydanego na czterech płytach przeznaczonych do równoczesnego odtwarzania w czterech odtwarzaczach przez cztery osoby. Zaireeka budziła niegdyś sprzeciw potrzebą posiadania góry sprzętu, dzisiaj jest kultowym albumem, zapraszającym do wspólnego słuchania. Po 2,5 roku pandemicznych izolacji oddajmy się przyjemności słuchania wspólnego – małemu świętu tzw. Zaireeka Party.Wspólne słuchanie poprzedzi wprowadzenie Antoniego Michnika.

szemrane IPA: [ʃɛ̃mˈrãnɛ] – koncert Autonomous Sensory Meridian Response

19 listopada (sobota), godz. 21:00, Otwarta Pracownia Jazdów ul. Jazdów 3/6

AS: [šẽmrãne] przymiotnik jakościowy potocznie lub gwarowo: podejrzane, niepewnego pochodzenia, nieczyste, nieuczciwe szemrać: wydawać cichy, jednostajny dźwięk; cicho wyrażać swoje niezadowolenie Duet szemrane zaprasza na podróż wokół metafizycznej otoczki zjawiska ASMR. Głównym celem ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) jest wywołanie przyjemnego mrowienia na ciele przy pomocy amplifikowanego szurania, drapania czy postukiwania. Wyniki badania przeprowadzonego na grupie 475 osób z całego świata sugerują, że ASMR może tymczasowo poprawić nastrój i być używane przez niektóre osoby „w celu osiągnięcia uczucia relaksu i w celach antystresowych”. Czy delikatne dźwięki naprawdę zdziałają kojąco i czy rzeczywiście będzie przyjemnie? To się okaże.W skład duetu wchodzi Iza Smelczyńska i Radek Sirko

Izabela Smelczyńska – Muzykolożka; improwizatorka, redaktorka. Wykonuje eksperymentalną elektronikę. Grała m.in. na Warszawskiej Jesieni, Sanatorium Dźwięku, Survivalu, Musica Privata oraz cyklach koncertów Brzask. Autorka muzyki do słuchowisk, spektakli teatralnych i instalacji dźwiękowych. Współpracuje z „Przekrojem”, „Dwutygodnikiem” i „Ruchem Muzycznym” i magazynem o muzyce współczesnej „Glissando”. Prowadzi audycje w Radiu Kapitał.

Radek Sirko – artysta dźwiękowy, producent i realizator, kulturoznawca, wykładowca akademicki. Od 2011 roku regularnie wydaje albumy z eksperymentalną muzyką elektroniczną, głównie pod pseudonimem Duy Gebord. Od 2015 współprowadzi label Audile Snow, w którym wydaje młodą polską elektronikę na kartach microSD. Autor instalacji ultradźwiękowej Epifon (2020), filmu Pogłos/Reverberation (2015), członek kolektywu muzyczno-aktywistycznego DESTITUTE, wielokrotnie współpracował z magazynem Glissando, Biurem Dźwięku Katowice i domem mody i sztuki BAZAR. Doktor intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, autor audycji muzycznej Run Out Of Music, archiwizuje śląską architekturę socmodernistyczną i sztukę w przestrzeni publicznej na profilach @katosmos i @tychy_budowlanych. Lubi stare polskie przygodówki.

Pod kocykiem – festiwalowe miejsce spotkań w Solatorium ul. Jazdów 3/9

Od piątku do niedzieli będziemy czekać na Was w Solatorium, gdzie można przyjść poczekać na spotkanie lub znajomych, zagadać do nieznajomych, albo wygrzać się w słoneczku i pobyć z roślinami.

Będzie kawa i herbata za free.

Godziny otwarcia:

  • piątek: 17:00 – 23:00
  • sobota: 14:00 – 23:00
  • niedziela : 14:00 – 18:00

Rozwiązanie Przyjemno!

Od września w ramach warsztatów design.labu wraz drużyną ochotniczek i ochotnika pracowaliśmy nad narzędziem, które zachęci nas do pielęgnowania własnych przyjemności każdego dnia. Szczegóły za chwilę.

Festiwal jest współfinansowany przez m.st. Warszawa

Organizator: Stowarzyszenie Dziki Bez.

Partnerzy: Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Otwarty Jazdów, Rotacyjny Dom Kultury, Solatorium, Chata Numinosum, Otwarta Pracownia Jazdów

Patroni medialni: Przekrój, NN6T, Machina Myśli, Nowa Orgia Myśli, Radio Kampus, Glissando

*Bohaterami naszego plakatu są króliki angora. Najprzyjemniejsze w dotyku stworzenia, które zapuszczają swoje futerko „po to”, żeby ludzie mogli nosić puszyste swetry. Przyjemność, ale po czyjej stronie?