Szkoda gadać

poniedziałek, 21 października

  • Ćwiczenia ze słuchania 4 uszami | godz. 19:00 Rotacyjny Dom Kultury (domek 3/18)

Jak słuchasz? Co twój sposób słuchania mówi o tobie? Czy słuchania można/powinno się uczyć? Po czym poznajesz, że ktoś naprawdę cię słucha? Jak to jest być prawdziwie usłyszaną/usłyszanym? Czy uważne, empatyczne, aktywne słuchanie może być kluczem do lepszego zrozumienia drugiego człowieka i świata w ogóle? Co pomaga, a co przeszkadza dobrze słuchać? Jakie poziomy słuchania towarzyszą ci podczas każdej rozmowy? Friedemann Schulz von Thun, niemiecki psycholog i twórca modelu kwadratu komunikacyjnego uważa, że każdą wypowiedź można usłyszeć aż na czterech poziomach: rzeczowym, apelacyjnym, relacyjnym i odsłaniania siebie. Przyjdź i poćwicz z nami swoje filtrujące rzeczywistość uszy.

Prowadzące: Nazywamy się Future Simple. Jesteśmy kolektywem tworzonym przez dwie młode kobiety, matki, społecznice. Paulinę Czapską, Annę Szapert. Odbiorcom naszych działań pomagamy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. Uczymy krytycznego i samodzielnego myślenia. Towarzyszymy w procesie budowania świadomości, samodzielności, sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej. Pokazujemy, że praca z emocjami i przekonaniami na temat świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w innych obszarach życia. Wierzymy po prostu, że zmianę świata warto zacząć od siebie. Mamy potrzebę wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i odpowiadania na wyzwania, które spotykamy na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Lubimy eksperymenty, uczenie się i bardziej od porażek boimy się bezradności. Poznaj nas na: www.futuresimple.pl / FB: futuresimple

środa, 23 października

  • Ćwiczenia z milczenia  | godz. 18:00, Otwarta Pracownia Jazdów (domek 3/6). Limit miejsc. W ćwiczeniach może jednocześnie pomilczeć 50 osób. Obowiązuje kolejność przyjścia.

Podczas zajęć będziemy wspólnie medytować i milczeć, słuchać i rozmawiać. Naszym warsztatom patronuje kilka postaci: japoński poeta Bashō Matsuo, dobrze wszystkim znana Wirginia Woolf, ekscentryk i wizjoner William Burroughs, a także poetka Jean Hirshfield, od wielu lat praktykująca medytację Zen. Jednak głosem (i milczeniem) przewodnim będzie tym razem John Cage, kompozytor i poeta, autor „Ciszy”. Podążając jego śladem, spróbujemy nadać naszemu spotkaniu strukturę utworu muzycznego, w którym wezmą udział nie tylko nasze głosy, ale także to, co pojawi się w naszym otoczeniu. Spróbujemy otworzyć się na przepływ czasu, nastroić na odsłuch, zwolnić tempo. Przeczytamy wspólnie tylko krótkie fragmenty tekstów, ale zrobimy to naprawdę uważnie. Zauważymy zgiełk we własnej głowie i – przechodząc na stronę ciszy – wypowiemy naszej hałaśliwej cywilizacji chwilowe nieposłuszeństwo. A tu jeden piękny Cage: https://www.youtube.com/watch?v=PSmXAG2mYY4

Prowadząca: Julia Fiedorczuk – pisarka, poetka, tłumaczka, wykładowczyni w Instytucie Anglistyki UW. Wyróżniona nagrodą im. Wisławy Szymborskiej za tom Psalmy (2018). Nominowana do nagrody Nike za powieść Nieważkość (2016). Autorka tekstów eseistycznych o poezji i ekologii, w tym książki Cyborg w ogrodzie: wprowadznie do ekokrytyki (2015), współautorka (wraz z Gerardo Beltránem) trójjęzycznego eseju Ekopoetyka/Ecopoética/Ecopoetics. Felietonistka Przekroju, prowadzi rubrykę poetycką w miesięczniku Znak. Mieszka w Warszawie i Serocku, gdzie Bug łączy się z Narwią. Jej utwory były tłumaczone na ponad 20 języków.

piątek, 25 października

  • Ćwiczenia z gadania do siebie | godz. 19:00, Rotacyjny Dom Kultury (domek 3/18)

„Uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz” – ostrzegał semantyk Alfred Korzybski. Skąd biorą się głosy w naszych głowach i jak ewoluują? Co o naszych wewnętrznych narracjach sądzili Zygmunt Freud, Michaił Bachtin czy Hubert Hermans?  Jak możemy bardziej świadomie skorzystać z mówienia do siebie i wewnętrznej polifonii? „Słyszenie głosów” i „rozmowy z wewnętrznymi głosami” przez dekady znajdowały się w obszarze tabu, prawdopodobnie poprzez skojarzenie z niezbyt dobrze rozumianą, ale wywołującą silną obawę schizofrenią. Współczesna psychologia coraz częściej zaciekawia się tymi fenomenami, upatrując w namyśle nad nimi źródła nowych perspektyw na zrozumienie funkcjonowania człowieka.

Prowadzące: Nazywamy się Future Simple. Jesteśmy kolektywem tworzonym przez dwie młode kobiety, matki, społecznice. Paulinę Czapską, Annę Szapert. Odbiorcom naszych działań pomagamy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. Uczymy krytycznego i samodzielnego myślenia. Towarzyszymy w procesie budowania świadomości, samodzielności, sprawczości oraz odpowiedzialności osobistej i społecznej. Pokazujemy, że praca z emocjami i przekonaniami na temat świata i siebie jest równie istotna, jak poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w innych obszarach życia.